Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3891. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora – dr. Matej Lahovnik, stran 10543.

Državni zbor se je na podlagi 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOJF-1 in 109/08) na seji dne 7. septembra 2010 seznanil z naslednjim ugotovitvenim
S K L E P O M
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec dr. Matej Lahovnik podal izjavo, da odstopa s funkcije poslanca Državnega zbora, zato mu v skladu s tretjim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora ter s šesto alinejo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih preneha mandat z dnem 7. 9. 2010.
Št. 020-02/10-165/2
Ljubljana, dne 7. septembra 2010
EPA 1183-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik