Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3815. Uredba o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah, stran 10411.

Na podlagi prvega odstavka 88.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah
1. člen
V Uredbi o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 119/08) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-49/2010
Ljubljana, dne 26. avgusta 2010
EVA 2010-1611-0144
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister
Priloga

+--------------------------------------------------------------+
|              Marža               |
+---------------------------+------------------+---------------+
|   Bonitetna ocena   | 25 bazičnih točk | + 50 bazičnih |
|      AAA      |         |   točk   |
+---------------------------+------------------+        |
|   Bonitetna ocena   | 40 bazičnih točk |        |
|     vsi AA      |         |        |
+---------------------------+------------------+        |
|   Bonitetna ocena   | 65 bazičnih točk |        |
|      A+, A      |         |        |
+---------------------------+------------------+        |
|   Bonitetna ocena   | 75 bazičnih točk |        |
|      A-       |         |        |
+---------------------------+------------------+        |
|   Bonitetna ocena   | 90 bazičnih točk |        |
|     vsi BBB     |         |        |
+---------------------------+------------------+        |
|Bonitetna ocena vsi BB ali | 95 bazičnih točk |        |
| nižja ali brez bonitetne |         |        |
|      ocene      |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+

AAA Zlata odličnost