Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3813. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, stran 10411.

Na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določa najvišja cena proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 65), v podrazredih:
– 36.00 voda,
– 37.00 ravnanje z odplakami,
– 38.00 zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi.
(2) Pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) in določene na dan 28. avgusta 2010, določijo kot najvišje.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 00713-28/2010
Ljubljana, dne 26. avgusta 2010
EVA 2010-2111-0094
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost