Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vransko - Tabor, stran 10386.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09) 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 22. junija 2010 in Občinski svet Občine Tabor na 28. redni seji dne 7. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vransko - Tabor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor (Uradni list RS, št. 43/00, 113/00, 69/01, 72/02, 2/04 in 201/08), se prvi odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda (dva predstavnika matične šole Vransko, en predstavnik POŠ Tabor, en predstavnik vrtca Vransko, en predstavnik vrtca Tabor),
– trije predstavniki svetov staršev (dva predstavnika staršev šole, en predstavnik staršev vrtca)«.
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/2010
Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
 
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost