Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3800. Pravilnik o nadomestilih in nagradah delovnih teles upravnega odbora in članov drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina ter o povračilih stroškov, stran 10383.

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Upravni odbor Gasilske zveze Tišina dne 19. julija 2010, se v Gasilski zvezi Tišina uporablja:
P R A V I L N I K
o nadomestilih in nagradah delovnih teles upravnega odbora in članov drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina ter o povračilih stroškov
1. člen
Za ureditev nadomestil in nagrad delovnih teles Upravnega odbora Gasilske zveze Tišina in članov drugih delovnih organov ter o povračilih stroškov se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91 – I, 4/93) in Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo in oblikujejo nadomestila oziroma nagrade za delo članov Upravnega odbora Gasilske zveze Tišina in članov drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina in način njihovega izplačevanja.
3. člen
Ta pravilnik se uporablja za člane Upravnega odbora Gasilske zveze Tišina in člane drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.
4. člen
Predsedniku in poveljniku Gasilske zveze Tišina pripada nagrada v višini 1.000,00 € neto na leto. Delo upravnega odbora vodi predsednik Gasilske zveze Tišina, v njegovi odsotnosti pa poveljnik in se v času njune odsotnosti tudi nadomeščata.
5. člen
Izplačilo nagrade se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah upravnega odbora in delovnih teles dvakrat letno, in sicer po 500,00 €.
6. člen
Članom Upravnega odbora Gasilske zveze Tišina pripada sejnina za udeležbo na seji v višini 10,00 € neto. Članom Gasilske zveze Tišina pa pripada sejnina za udeležbo na delovnih sestankih v višini 6,00 € neto.
7. člen
Sejnina članov Upravnega odbora in sejnine članov Gasilske zveze Tišina se izplačajo na podlagi predložitve evidence o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah kvartalno, torej na vsake tri mesece v letu.
8. člen
Evidenca o prisotnosti na sejah delovnih teles Gasilske zveze Tišina se bo vodila na vsaki seji posebej in na podlagi zapisnika se bo sejnina članom Gasilske zveze Tišina izplačevala v računovodstvu Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu sklepa, ki ga je sprejel upravni odbor.
Tišina, dne 19. julija 2010
Predsednik
Gasilske zveze Tišina
Vinko Gajšt l.r.

AAA Zlata odličnost