Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3797. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10379.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 35. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parceli št. 2966/2, pot v izmeri 132 m2, k.o. Bela Cerkev.
II.
Navedena nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1316, k.o. Bela Cerkev, ter se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0019/2010
Šmarjeta, dne 29. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost