Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3795. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10378.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 35. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parceli št. 2824/2, pot v izmeri 34 m2, na nepremičnini parceli št. 2824/3, pot v izmeri 144 m2, na nepremičnini parceli št. 2824/7, pot v izmeri 26 m2, vse k.o. Zbure.
II.
Navedene nepremičnine prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1556, k.o. Zbure, ter se zanje v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa pri njem vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0097/2009
Šmarjeta, dne 29. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost