Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3788. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota, stran 10370.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 31. redni seji dne 13. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota
1. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/90) se v 10. členu dopolni tako, da se besedo »agromeracije« v osmi alinei doda vejica in nova deveta alinea, ki glasi:
»– Namenska raba območja, ki zajema parcelo št. 1859, k.o. Sveti Jurij, se spremeni tako, da se na tej parceli dovoljuje gradnja infrastrukturnega objekta – čistilna naprava.«
2. člen
11. člen se dopolni tako, da se v deseti alinei za besedo »surovin« doda vejica in nova enajsta alinea, ki glasi:
»– Namenska raba območja, ki zajema parcelo št. 296, k.o. Pertoča, se spremeni tako, da se na tej parceli dovoljuje gradnja infrastrukturnega objekta – čistilna naprava.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2010-16
Rogašovci, dne 13. avgusta 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost