Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3775. Akt o spremembah Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem, stran 10349.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) in določil Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) družba PETROL PLIN, d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Sežana, Občini Radovljica, Občini Odranci, Občini Turnišče, Občini Tržič, Občini Rogatec, Občini Beltinci, Občini Vodice, Občini Komenda, Občini Slovenska Bistrica, Občini Slovenske Konjice, Občini Gornja Radgona in Občini Cerklje na Gorenjskem ter soglasja Sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-12/2010-3/ZP-33 z dne 28. 6. 2010, izdaja
A K T
o spremembah Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem
1. člen
V Splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 57/09 in 94/09) se drugi in tretji odstavek 34. člena spremenita tako, da se glasita:
(2) Sistemski operater končnemu odjemalcu, izstavlja zaporedne mesečne račune ali akontacije na podlagi:
– količin, določenih v skladu s standardnimi obremenitvenimi profili, v primerih temperaturno odvisnih odjemalcev ali,
– 1/12 predvidene letne porabe, pri ostalih odjemalcih ali
– dejanskega odčitka merilne naprave v času od 22 do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec.
(3) Če končni odjemalec ne sporoči odčitka merilne naprave pravočasno in v skladu z obvestilom do zadnjega dne v mesecu, sistemski operater izstavi račun v skladu s prejšnjim odstavkom. Sistemski operater lahko preveri pravilnost posredovanega odčitka merilne naprave. Če sistemski operater ugotovi, da je posredovani odčitek nepravilen, stroški odčitavanja bremenijo odjemalca.
2. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SODO PP/FD–61/2010
Ljubljana, dne 3. junija 2010
EVA 2010-2111-0088
PETROL PLIN, d.o.o.
Direktor
mag. Franc Dover l.r.

AAA Zlata odličnost