Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3774. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta, stran 10348.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-3/2010-14/ZP-29 z dne 19. 7. 2010, družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Muta, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL ENERGETIKA d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,3662 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,1354 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,2805 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 0,3696 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Ta akt začne veljati 1. oktobra 2010.
Št. IUK-45/815/DP
Ravne na Koroškem, dne 28. junija 2010
EVA 2010-2111-0045
PETROL ENERGETIKA d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

AAA Zlata odličnost