Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3761. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic, stran 10321.

Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 95/07 – ZSPJS-H) Vlada Republike Slovenije izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
I.
V sklepu o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic (Uradni list RS, št. 53/95, 44/96, 57/97, 65/03, 27/05, 58/05, 66/06 in 65/08, v nadaljnjem besedilu: sklep), se I. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešijo se člani državne komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Matjaž VOJTKOVSZKY, Janez ČEPLJAK in Josip BAJC;
– za člana državne komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenujeta Boštjan BERLOŽNIK in Jernej HUDOLIN.
II.
II. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Bogomir PRISTOVŠEK;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Jože SPEVAN.
III.
III. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Leon GOSAR;
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Mitja MURKO;
– za predsednika regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Salko PIVAĆ;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Dragiša ŠUMANSKI.
IV.
VI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Lojze BOH;
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Dejan ŽLAJPAH;
– za predsednika regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Dejan ŽLAJPAH;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenujeta Milan VESELINOVIĆ in Stanka CILENŠEK.
V.
VIII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešijo se člani regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Metka BARBARIČ, Janez BRUNČIČ, Tibor ČARNI, Avgust HORVAT, Marija MILANOV, Roman ZADRAVEC in Stanislav ŽIGO;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Branko KORNHAUSER, Breda VIČAR in Mario HOŠPEL.
VI.
IX. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Borut ROVŠČEK;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Stojan VIČIČ.
VII.
X. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Sonja GROGL.
VIII.
XI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Drago DUJMOVIČ, Klavdijo SKUK.
IX.
XII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Zvonko GLAŽAR.
X.
XIII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se tajnik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Vinko UHAN;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenuje Nada JESENIČNIK.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-12/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-1911-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost