Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3754. Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za redne volitve v Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in volitve župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v oktobru 2010, stran 10316.

Na podlagi 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, 45/08) izdaja Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
S K L E P
o določitvi volišč in območij volišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za redne volitve v Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in volitve župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v oktobru 2010
I.
Za volitve župana in članov Občinskega sveta v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, v oktobru 2010, se določijo naslednja volišča:
VOLIŠČE ŠTEV. 1  SV. JURIJ OB ŠČAVNICI – sedež občine
          za območje naselij:
          1. Sv. Jurij ob Ščavnici
          2. Jamna
VOLIŠČE ŠTEV. 2  SV. JURIJ OB ŠČAVNICI – Lovski dom
          za območje naselij:
          1. Blaguš
          2. Kraljevci
          3. Kočki Vrh
VOLIŠČE ŠTEV. 3  GRABONOŠ – Gasilski dom
          za območje naselja:
          1. Grabonoš
VOLIŠČE ŠTEV. 4  BISERJANE – Gasilski dom
          za območje naselij:
          1. Čakova
          2. Dragotinci
          3. Biserjane
VOLIŠČE ŠTEV. 5  ROŽIČKI VRH – Gasilski dom
          za območje naselij:
          1. Rožički Vrh
          2. Stanetinci
VOLIŠČE ŠTEV. 6  SELIŠČI – Gasilski dom
          za območje naselij:
          1. Kupetinci
          2. Selišči
VOLIŠČE ŠTEV. 7  ŽIHLAVA – Vaški dom
          za območje naselij:
          1. Slaptinci
          2. Bolehnečici
          3. Žihlava
VOLIŠČE ŠTEV. 8  SOVJAK – Gasilski dom
          za območje naselja:
          1. Sovjak
VOLIŠČE ŠTEV. 9  STARA GORA – Gasilski dom
          za območje naselij:
          1. Stara Gora
          2. Ženik
          3. Brezje
VOLIŠČE ŠTEV. 10  GABRC v hiši Matije Perša 4b
          za območje naselij:
          1. Gabrc
          2. Galušak
          3. Kokolajnščak
          4. Kutinci
VOLIŠČE ŠTEV. 11  STARA GORA – Gasilski dom
          za območje naselij:
          1. Grabšinci
          2. Terbegovci
          3. Mali Moravščak.
Za predčasno glasovanje, pod šifro volišča 901, se določi prostor na sedežu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta št. 14, Sv. Jurij ob Ščavnici.
Posebno volišče za invalide, pod šifro volišča 950, se določi prostor na sedežu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta št. 14, Sv. Jurij ob Ščavnici.
Za ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz območja Slovenije, pod šifro volišča 997, se določi prostor na sedežu občine Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta št. 14, Sv. Jurij ob Ščavnici.
O b r a z l o ž i t e v:
Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je na podlagi 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, 45/08; na 1. seji dne 17. 8. 2010 določila volišča in območja volišč, kot je to navedeno v izreku tega sklepa.
Volišča in območja volišč so določena predvsem na podlagi dosedanjih volišč, izvajanih na prejšnjih volitvah.
Pravni pouk: Zoper ta sklep je dovoljeno vložiti ugovor v roku 15 dni od nabitja na oglasno desko občine pri organu, ki je ta sklep izdal. O ugovoru zoper sklep o določitvi volišč je pristojna odločati občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Št. 041-00002/2010-004
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 17. avgusta 2010
Predsednik komisije
Dragan Kujundžič l.r.

AAA Zlata odličnost