Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3748. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan, stran 10307.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
I.
Javno se razgrne osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan, katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota. Toplovod posega na območje državnega prostorskega načrta, ki je definiran v Uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99 z dne 6. 8. 1999). V manjšem obsegu se lahko ureditve načrtujejo tudi na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
II.
Osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu KS Rakičan v Vaško gasilskem domu Rakičan, Zvezna ulica 4, Rakičan, Murska Sobota. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od 14. septembra 2010 do 14. oktobra 2010. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in v Vaško gasilskem domu, Zvezna ulica 4, Rakičan, Murska Sobota. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v dvorani Vaško gasilskega doma Rakičan, v sredo, 29. septembra 2010, ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno četrtka, 14. oktobra 2010. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 3505-0003/2010-18(182)
Murska Sobota, dne 16. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost