Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3746. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini, stran 10304.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. redni seji dne 19. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
Ukine se status zemljišča v družbeni lastnini na naslednjih zemljiščih:
a) na parc. 474/1, vpisani v z.k. vložku št. 56, k.o. Lončarovci,
b) na ½ deležu parc. št. 2225, vpisane v z.k. vložku št. 173, k.o. Čikečka vas.
2. člen
Nepremičnina iz točke 1.a člena tega sklepa preneha imeti status zemljišča v družbeni lastnini, upravni organ Skupščine občine Murska Sobota; nepremičnina iz točke 1.b člena tega sklepa pa preneha imeti status zemljišča družbena lastnina-imetnik pravice uporabe: Občinska skupnost socialnega skrbstva M. Sobota in postaneta last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00007/2010(502)
Moravske Toplice, dne 19. julija 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost