Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3745. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Martjanci«, stran 10304.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. redni seji dne 19. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Martjanci«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 122, pot v izmeri 1635 m2,
– parc. št. 173, pot v izmeri 2858 m2,
– parc. št. 337, pot v izmeri 2371 m2,
– parc. št. 866, pot v izmeri 2085 m2,
– parc. št. 992, pot v izmeri 3542 m2,
– parc. št. 1078, cesta v izmeri 2593 m2,
– parc. št. 1142, cesta v izmeri 6399 m2,
– parc. št. 1143, cesta v izmeri 4887 m2,
– parc. št. 1144, cesta v izmeri 8159 m2,
– parc. št. 1145, pot v izmeri 7329 m2,
– parc. št. 1146, pot v izmeri 6087 m2,
– parc. št. 1147, pot v izmeri 4572 m2,
– parc. št. 1148, pot v izmeri 4256 m2,
– parc. št. 1149, pot v izmeri 2428 m2,
– parc. št. 1155, pot v izmeri 3898 m2, vse vpisane v z.k. vložku št. 141, k.o. Martjanci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00006/2010(502)
Moravske Toplice, dne 19. julija 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost