Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3206. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarješke Toplice, stran 8649.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 35. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarješke Toplice
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:
- krme za divjad,
- semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah,
- projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje.
V proračunu občine se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
Občina bo izvedla postopek javnega razpisa po celotnem nakazilu namenskih prihodkov v proračun občine za posamezno leto.
3. člen
Upravičenci do navedenega blaga in materiala v prvem odstavku 2. člena tega odloka so lovske družine - koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju občine.
Količina blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2010-1
Šmarjeta, dne 29. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost