Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3152. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnem svetu za zaščito živali, stran 8553.

Na podlagi četrte alinee 39. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o strokovnem svetu za zaščito živali
1. člen
V Pravilniku o strokovnem svetu za zaščito živali (Uradni list RS, št. 62/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet ima sedem članov, in sicer predsednika, njegovega namestnika, tajnika in štiri člane.«.
2. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj, odločitev ali predlogov morajo biti na seji prisotni vsaj štirje člani, da je strokovni svet sklepčen.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2010
Ljubljana, dne 7. julija 2010
EVA 2010-2311-0137
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano