Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3151. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 8551.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 - ZUP-E in 48/09), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo in 13/10) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10 in 27/10) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08 in 61/09) se v drugem odstavku 2. člena:
(1) Tabela »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola, Razpon plačnega razreda: 49-52« spremeni tako, da se:
- spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+-----+---------------------------+-----------+---------+------+
|ŠIFRA|NAZIV PRORAČUNSKEGA    |ŠIFRA DM  |IME   |PLAČNI|
|PU  |UPORABNIKA         |      |DELOVNEGA|RAZRED|
|   |              |      |MESTA  |   |
+-----+---------------------------+-----------+---------+------+
|70599|Višja strokovna šola za  |B017105  |Direktor |49  |
|   |gostinstvo in turizem   |      |VSŠ   |   |
|   |Maribor          |      |     |   |
+-----+---------------------------+-----------+---------+------+
(4) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45-52« spremeni tako, da se:
- dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|ŠIFRA|NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA  |IME DELOVNEGA |PLAČNI |
|PU  |UPORABNIKA      |DM    |MESTA     |RAZRED |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|70181|Tehniški šolski    |B017312 |Direktor-   |49   |
|   |center Maribor    |     |ravnatelj SŠ |    |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|69884|Konservatorij za   |B017312 |Direktor-   |50   |
|   |glasbo in balet    |     |ravnatelj SŠ |    |
|   |Ljubljana       |     |       |    |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
(5) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44-50« spremeni tako, da se:
- iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|ŠIFRA|NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA  |IME DELOVNEGA |PLAČNI |
|PU  |UPORABNIKA      |DM    |MESTA     |RAZRED |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|70181|Srednja strojna in  |B017313 |Ravnatelj SŠ |45   |
|   |poslovna šola Maribor |     |       |    |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|70203|Srednja strojna šola |B017313 |Ravnatelj SŠ |46   |
|   |Maribor        |     |       |    |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|69884|Srednja glasbena in  |B017313 |Ravnatelj SŠ |50   |
|   |baletna šola     |     |       |    |
|   |Ljubljana       |     |       |    |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
- spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|ŠIFRA|NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA |PLAČNI |
|PU  |UPORABNIKA      |     |MESTA     |RAZRED |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
|70149|Konservatorij za   |B017313 |Ravnatelj SŠ |50   |
|   |glasbo in balet    |     |       |    |
|   |Maribor        |     |       |    |
+-----+----------------------+---------+--------------+--------+
(12) Tabela »Tip osebe javnega prava: dijaški dom, Razpon plačnega razreda: 42-49« spremeni tako, da se:
- iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-----+---------------------+-----------+-------------+--------+
|ŠIFRA|NAZIV PRORAČUNSKEGA |ŠIFRA   |IME DELOVNEGA|PLAČNI |
|PU  |UPORABNIKA      |DM     |MESTA    |RAZRED |
+-----+---------------------+-----------+-------------+--------+
|63034|DIJAŠKI DOM TEZNO  |B017325  |Ravnatelj  |42   |
|   |           |      |DD/DDOE   |    |
+-----+---------------------+-----------+-------------+--------+
|63150|DIJAŠKI DOM 26. JUNIJ|B017325  |Ravnatelj  |42   |
|   |           |      |DD/DDOE   |    |
+-----+---------------------+-----------+-------------+--------+
2. člen
Uvrstitve v plačne razrede se za vsako delovno mesto direktorja izvedejo ob nastopu novega mandata.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-51/2010
Ljubljana, dne 7. julija 2010
EVA 2009-3311-0006
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost