Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3107. Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec, stran 8339.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08 ter 79/09), petega in šestega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. junija 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
1. člen
S tem odlokom se določa število članov sveta krajevne skupnosti in mestne skupnosti ter volilne enote za volitve članov sveta krajevnih in mestne skupnosti za volitve v svete krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine Žalec.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih in mestni skupnosti Žalec za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Galicija ima 10 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 6 volilnih enot v katerih se skupno voli 10 članov sveta:
1. volilna enota obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
2. volilna enota obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
3. volilna enota obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
5. volilna enota obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. volilna enota obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Gotovlje ima 7 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 1 volilna enota ki obsega naslednja naselja: Podvin h. št. 1 do 24 in 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 126, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 in Gotovlje. V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
5. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Griže ima 10 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujejo 4 volilne enote v katerih se skupno voli 10 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
4. volilna enota obsega naselje Zabukovica, razen h. št. 48a, 138 do 182a, 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
6. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Levec ima 7 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Levec. V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
7. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Liboje ima 7 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujejo 3 volilne enote v katerih se skupno voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94, in 97 do 111.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95 96.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Brnica Liboje, Zabukovica h. št. 48a, 138 do 182a, 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
8. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Petrovče ima 9 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 5 volilnih enot v katerih se skupno voli 9 članov sveta.
1. volilna enota obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselji Dobriša vas in Novo Celje.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
5. volilna enota obsega naselji Mala Pirešica, Zaloška Gorica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
9. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Ponikva ima 8 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva se oblikujejo 3 volilne enote v katerih se skupno voli 8 članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Ponikva.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
3. volilna enota obsega naselje Studence.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
10. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Šempeter ima 11 članov sveta.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 8 volilnih enot v katerih se voli skupno 11 članov sveta:
1. volilna enota obsega naselje Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Podlog V Savinjski dolini.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Spodnje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Spodnje Roje in Zgornje Roje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini:
– Juhartova ulica;
– Kratka ulica hiš. št. 2, 3;
– Na travniku;
– Ob strugi;
– Pod bregom;
– Pod smrekami;
– Rimska cesta hiš. št. od 100, 102, 104, 105 106, 106a, 107, 108, 110, 112, 114,116, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130,132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192;
– Savinjska ulica hiš. št. 39, 42;
– Šolska ulica;
– Tovarniška cesta.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini:
– Cesta na Roje;
– Cesta na žago;
– Hmeljarska ulica;
– Kratka ulica hiš. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Lepa ulica;
– Na trati;
– Na zelenici;
– Ob rimski nekropoli;
– Petelinjek;
– Petrov trg;
– Pot na mlinarico;
– Prečna ulica;
– Rimska cesta hiš. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98;
– Rožna ulica;
– Savinjska ulica hiš. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40;
– Sončna ulica;
– Soseska;
– Starovaška ulica;
– Vrtna ulica;
– Zelena ulica.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. člen
(1) Svet Krajevne skupnosti Vrbje ima 7 članov.
(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Vrbje. V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
12. člen
(1) Svet Mestne skupnosti Žalec ima 11 članov mestnega sveta.
(2) Za volitve članov sveta mestne skupnosti se oblikuje 6 volilnih enot v katerih se skupno voli 11 članov sveta:
1. volilna enota obsega del naselja Žalec:
– Aškerčevo ulico 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 13, 15;
– Bilgerjevo ulico;
– Cankarjevo ulico;
– Celjsko cesto h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a;
– Efenkovo ulico;
– Hausenbichlerjevo ulico h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
– Ipavčevo ulico;
– Kvedrovo ulico;
– Mestni trg h. št. 6,7;
– Oničevo ulico;
– Pohorsko ulico;
– Savinjsko cesto h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
– Stritarjevo ulico;
– Šarhovo ulico;
– Šilihovo ulico;
– Šlandrov trg h.št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43;
– Trubarjevo ulico;
– Ulico Nikole Tesle;
– Velenjsko cesto;
– Župančičevo ulico.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega del naselja Žalec:
– Aljaževo ulico;
– Arničevo ulico;
– Bevkovo ulico h. št. 1, 2, 3, 4;
– Čopovo ulico h. št. 1, 3;
– Gotoveljsko cesto;
– Gubčevo ulico;
– Jurčičevo ulico;
– Kidričevo ulico h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
– Meistrovo ulico;
– Prežihovo ulico;
– Roševo ulico;
– Savinjsko cesto h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114;
– Tomšičevo ulico;
– Ulico heroja Staneta h. št. 1;
– Ulico Janka Kača;
– Vodnikovo ulico.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega del naselja Žalec:
– Aškerčeva ulica 3;
– Bevkovo ulico h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10,12;
– Čopovo ulico h. št. 2, 4, 5, 6;
– Kidričevo ulico 1;
– Mestni trg h. št. od 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b,
– Ulico heroja Staneta h. št. 1b 2, 3, 4, 5, 6, 7.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
4. volilna enota obsega del naselja Žalec:
– Cesto na Vrbje;
– Cesto žalskega tabora;
– Gregorčičevo ulico;
– Kajuhovo ulico;
– Levstikovo ulico;
– Partizansko ulico;
– Prešernovo ulico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Savinjsko cesto h. št. 67, 83, 87, 87a, 89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123;
– Šprajčevo ulico;
– Triglavska ulica;
– Ulico bratov Letonja;
– Ulico Florjana Pohlina h., št. 1, 2, 3, 4, 6;
– Ulico Rista Savina.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega del naselja Žalec:
– Celjsko cesto h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9;
– Cesto na Lavo;
– Cesto ob železnici;
– Hasenbichlerjeva ul. 10;
– Hmeljarsko ulico;
– Pečnikovo ulico;
– Prešernovo ulico 1a;
– Savinjsko cesto h. št. 1, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81;
– Šlandrov trg h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42;
– Ulico Florjana Pohlina 5;
– Ulico Ivanke Uranjek;
– Ulico Nade Cilenšek;
– Ulico Savinjske čete;
– Ulico talcev;
– Vrečerjevo ulico.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. volilna enota obsega naselje:
– Ložnica pri Žalcu;
– del naselja Podvin h. št. 185, 187, 189, ter 191, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
13. člen
Volitve v krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna komisija.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5.
14. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev;
– skrbi za enotno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah;
– daje strokovna navodila volilnim odborom;
– določa volišča in območja volišč;
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona;
– določi enotne standarde za volilni material in določa druge materiale za izvedbo volilnih opravil;
– imenuje volilne odbore;
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kandidatov;
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani sveta so bili izvoljeni, daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
15. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-08-0001/2010
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti