Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina, stran 8242.

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo ter na podlagi 33. člena in drugega odstavka 34. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 76/06), se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»Člani Občinskega sveta Občine Ajdovščina se volijo v petih volilnih enotah, v katerih se skupno voli 26 članov občinskega sveta.
Prva volilna enota obsega območje zahodnega dela mesta Ajdovščina, in sicer:
Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja, Lokarjev drevored, Goriško cesto – razen hišne številke 4, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico, Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. Slovenske vlade, Lavričev trg, Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Tovarniško cesto, Ob Hublju, Cesto IV. Prekomorske, Cesto IX. Korpusa, Cebejevo ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – od hišne številke 1 do 43 ter hišne številke 44, 46 in 48, Na brajdi in Ulico Vena Pilona. V prvi volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
Druga volilna enota obsega območje vzhodnega dela mesta Ajdovščina ter vzhodnega dela občine, in sicer:
Slejkote, Ulico Bazoviške brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico, Ulico Milana Klemenčiča, Vipavsko cesto, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto, Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo ulico, Goriško cesto hišna številka 4, Lavričevo cesto hišne številke 43a, 45, 47, 48a, 48b, 48c, 48d ter od hišne številke 49 do 76, Žapuže, Kožmane, Dolgo Poljano in Budanje. V drugi volilni enoti se voli 6 članov občinskega sveta.
Tretja volilna enota obsega območje Lokavca ter Gore, in sicer:
Lokavec, Predmejo, Otlico, Kovk, Col, Gozd, Križno goro, Malo Polje, Žagolič, Podkraj, Višnje, Vodice in Belo. V tretji volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
Četrta volilna enota obsega območje srednjega in južnega dela občine, in sicer: Ustje, Dolenje, Planino, Tevče, Vipavski Križ, Male Žablje, Plače, Cesto, Gaberje, Šmarje, Vrtovče, Zavino, Skrilje in Stomaž. V četrti volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
Peta volilna enota obsega območje zahodnega dela občine, in sicer:
Velike Žablje, Dobravlje, Brje, Kamnje, Potoče, Vrtovin, Gojače, Malovše, Selo, Batuje, Črniče in Ravne. V peti volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-5/2010
Ajdovščina, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost