Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2643. Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov, stran 7356.

Na podlagi sedmega odstavka 147. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04-EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, sprejema
T A R I F O
nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov
1. člen
S to tarifo se skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS) določa zaračunavanje nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz Registra transakcijskih računov.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. Register transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) je enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov;
2. Enota RTR je imetnik transakcijskih računov, ki je fizična oseba;
3. Podatki RTR so podatki o imetniku transakcijskega računa in podatki o transakcijskem računu, ki jih določa 144. člen ZPlaSS;
4. Prosilec podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb so osebe, ki izkažejo upravičenost do pridobitve osebnih podatkov skladno s 146. in 147. členom ZPlaSS.
3. člen
Prosilcem, za katere zakon določa brezplačno pridobitev podatkov iz RTR, AJPES ne zaračunava posredovanja teh podatkov.
4. člen
AJPES za posredovanje podatkov iz RTR zaračunava naslednja nadomestila stroškov:
----------------------------------------------------------------
   Storitev    Osnova za obračun Nadomestilo  Rok
           (za enoto RTR)  stroškov v obračuna
                    EUR brez
                     DDV
----------------------------------------------------------------
POSREDOVANJE PODATKOV IZ RTR
 
Posredovanje    a)Posredovanje   0,75      po
podatkov o      podatkov na         opravljeni
transakcijskih     podlagi           storitvi
računih fizičnih    vložene            ali
oseb iz RTR      zahteve v         mesečno po
           predpisani          pogodbi
           elektronski
            obliki
          b)Posredovanje   3,51      po
           podatkov na         opravljeni
            podlagi          storitvi
            vložene            ali
           zahteve v         mesečno po
           pisni obliki         pogodbi
----------------------------------------------------------------
5. člen
Višina nadomestila stroškov v tej tarifi se določa glede na način vlaganja zahtev za pridobitev podatkov iz RTR (elektronsko, pisno) in število enot posredovanih podatkov.
6. člen
Prosilci lahko podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb pridobljene iz RTR uporabljajo le za namene, opredeljene v zahtevi za pridobitev osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb in pridobljenih podatkov ne smejo posredovati drugim osebam.
7. člen
Rok za plačilo posredovanja podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR je osem dni po izstavitvi računa AJPES.
8. člen
Tarifa začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-17/2010
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010-1611-0111
Roža Žust l.r.
Namestnica
predsednice Sveta AJPES
 
Soglašam!
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti