Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2641. Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki, stran 7354.

Na podlagi četrtega odstavka 147. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se določajo podrobnejša navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) v elektronski obliki, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
II. TEHNIČNI POGOJI ZA VLAGANJE ZAHTEV
2. člen
Za vložitev zahteve v elektronski obliki morajo prosilci:
– imeti dostop do interneta in nameščen brskalnik,
– imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,
– imeti v brskalniku nameščeno komponento za podpisovanje,
– biti kot uporabniki prijavljeni na spletni portal AJPES.
III. NAČIN VLAGANJA ZAHTEV V ELEKTRONSKI OBLIKI
3. člen
(1) Zahteve v elektronski obliki vlagajo zakoniti zastopniki prosilca ali od njega pooblaščene osebe, ki za vlaganje zahtev v elektronski obliki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS) in s tem navodilom.
(2) Pooblastila za vlaganje zahtev v elektronski obliki se AJPES posredujejo na papirju, z izpolnitvijo vloge, objavljene na spletnem portalu AJPES. Izpolnitev vloge ni potrebna, kadar je predlagatelj zahteve v elektronski obliki zakoniti zastopnik prosilca, vpisan v evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov enot poslovnega registra (v nadaljnjem besedilu: EDP), imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila (v nadaljnjem besedilu: KDP).
4. člen
Prosilec lahko zahtevo v elektronski obliki vloži preko spletne aplikacije, z vnosom zahtevanih podatkov in z možnostjo uvoza zahtevanih podatkov iz svojih aplikacij v XML strukturi.
5. člen
(1) Prosilec izpolni zahtevo v elektronski obliki z naslednjimi podatki:
1. s podatki o prosilcu
a.) ime in priimek oziroma naziv
b.) matično številko (če je prosilec poslovni subjekt)
c.) naslov
d.) naslov varnega elektronskega predala
e.) podatke, potrebne za odločitev o plačilu nadomestila za opravljeno storitev
2. s podatki o fizični osebi, imetniku transakcijskih računov, po katerih se poizveduje
a.) ime in priimek
b.) davčna številka
3. z opredelitvijo namena vlaganja zahteve, pravne podlage in pravnega interesa.
(2) Listine, s katerimi prosilec izkazuje pravni interes in namen pridobivanja osebnih podatkov iz RTR, se vnesejo v spletno aplikacijo kot priloga k zahtevi. Priloge so lahko v formatu pdf ali tif. Priporočeno je skeniranje v razločljivosti 200dpi, črno-belo ali sivinsko, velikost posamezne datoteke pa do 10 MB.
(3) Prosilec mora zahtevo izpolniti z vsemi podatki iz prvega odstavka tega člena, razen iz 1.d.) točke.
(4) V primeru, da prosilec zahteva pridobitev osebnih podatkov iz RTR za več imetnikov transakcijskih računov, v spletnem obrazcu navede podatke v skladu z 2. in 3. točko prvega odstavka tega člena za več imetnikov transakcijskih računov. Podatki o imetnikih transakcijskih računov se lahko uvozijo v obliki XML datotek. Podatkom vsakega imetnika prosilec priloži kopijo listine, s katero izkazuje pravni interes in namen pridobivanja podatkov iz RTR, kot prilogo iz drugega odstavka tega člena.
IV. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV PROSILCU
6. člen
AJPES posreduje zahtevane osebne podatke iz RTR na področje, do katerega lahko prosilec dostopa kot prijavljeni uporabnik spletnega portala AJPES.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
To navodilo začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-8/2010
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010-1611-0099
Roža Žust l.r.
Namestnica
predsednice Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti