Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2631. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, stran 7335.

Na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09) se v deveti alinei prvega odstavka 33. člena za besedo »tretjega« doda besedilo »in petega«.
2. člen
V 56. členu se za četrtim odstavkom doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prvega odstavka 54. člena te uredbe ter prvega in tretjega odstavka tega člena lahko vlada na predlog upravljavca nepremično premoženje države odda v najem za daljši čas, če gre za nepremično premoženje, ki je strateškega pomena za državo (npr. letališče, pristanišče, železniška infrastruktura, rezervne obrambne ali zaščitne zmogljivosti, mejni prehod …), vendar ne za obdobje daljše od 30 let. Po preteku navedenega obdobja se najemno razmerje lahko izjemoma podaljša, vendar ne za dlje kot za deset let.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2010
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010-3111-0031
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti