Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2625. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009, stran 7327.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 27. redni seji dne 11. 6. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010-7
Gornji Petrovci, dne 14. junija 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti