Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2610. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota, stran 7290.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – odl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. seji dne 3. junija 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
III.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v mestnem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
IV.
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
V.
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v mestni svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Murska Sobota najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 86/02).
Št. 041-0001/2010
Murska Sobota, dne 3. junija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti