Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2609. Odlok o spremembah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota, stran 7290.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) in Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. junija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/07) se 8. člen spremeni tako, da glasi:
»(1) Takso odmerja mestna uprava Mestne občine Murska Sobota, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o davčni izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse po dokončnosti odločb se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
(2) Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi občinskih taks drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo mestne uprave Mestne občine Murska Sobota. Osnova za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave službe komunalnega nadzora.
(3) Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od dokončnosti odločbe, razen v primerih uporabe javnih površin za namen prireditev, ko mora biti taksa plačana pred samo prireditvijo in je pogoj za veljavnost dovoljenja. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
(4) Župan mestne občine lahko s taksnim zavezancem sklene dogovor o obročnem plačilu občinske takse, kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi s strani taksnega zavezanca.
(5) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi ali dogovoru iz prejšnjega odstavka tega člena, izvršba upravne odločbe pa ni uspešna, lahko pristojni občinski organ razveljavi dovoljenje ter se izvedejo ukrepi v skladu s 13. členom tega odloka.«
2. člen
Tretja alineja 14. člena se spremeni tako, da glasi:
»– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja ali v nasprotju z njim.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2010-1(187)
Murska Sobota, dne 3. junija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti