Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2597. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk, stran 7265.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je občinski svet Občine Majšperk na 30. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga volitev za župana, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas na posameznega volilnega upravičenca v občini, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatoma, ki kandidirata v drugem krogu volitev za župana sta upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Majšperk v roku 30 dni po končanih volitvah in predložitvi poročila občinskemu svetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se posreduje političnim strankam, ki sodelujejo na lokalnih volitvah 2010 v Občini Majšperk.
Št. 041-1/2010
Majšperk, dne 3. junija 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti