Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Trnovo, stran 7253.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 39. seji dne 31. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Trnovo
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Trnovo (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu v drugi alineji črta besedilo »in Trnovski pristan 12«, pika na koncu nadomesti z vejico ter za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Enota Trnovski pristan, ki deluje na lokaciji Trnovski pristan 12, Ljubljana.«.
2. člen
V tretjem odstavku 8. člena se v besedilu pred dvopičjem beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst« ter v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah tako, da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev enote Karunova,
– enega predstavnika izmed delavcev enote Trnovo,
– enega predstavnika izmed delavcev enote Trnovski pristan ter
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
4. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-49/2010-33
Ljubljana, dne 31. maja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti