Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2527. Sklep o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov, stran 7231.

Na podlagi 8. do 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 105/08 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 32. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov
1. člen
S tem sklepom se v pripravah in izvedbi volitev in referendumov določa plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov in ostalih sporočil z oglaševalskimi vsebinami v Občini Kostanjevica na Krki.
2. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov in ostalih sporočil se kot plakatna mesta v Občini Kostanjevica na Krki določijo plakatni stebri na lokacijah:
– Kambičev trg 5 pri stari pošti
– na parkirišču pri cerkvi sv. Jakoba
in plakatni panoji na lokacijah:
– 2 ob robu cestišča pri cerkvi sv. Jakoba
– 2 na parkirnem prostoru pred Lamutovim likovnim salonom
– 1 na Oštrcu pri lipi
– 1 v Črneči vasi pri kapelici.
3. člen
Razen na mestih naštetih v 2. členu tega sklepa, je možno plakatiranje tudi na za to postavljenem panoju ustrezne velikosti, odvisno od števila prijavljenih organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje, ki bo nameščen na parkirišču pred Lamutovim likovnim salonom na parc. št. 1756/1, k.o. Kostanjevica.
4. člen
Plakatiranje v ostalih naseljih je možno na za to postavljenem plakatnem mestu na tabli velikosti 150 cm × 100 cm, ki jo zagotovi Občina Kostanjevica na Krki.
5. člen
Za potrebe volilne kampanje mora Občina Kostanjevica na Krki brezplačno in enakovredno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na plakatnih mestih za klasično plakatiranje (2. in 4. člen) in na plakatnih mestih iz 3. člena tega sklepa za vsakega organizatorja volilne kampanje. Organizatorji pridobijo plakatna mesta za plakatiranje iz 3. člena tega sklepa na podlagi objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Kostanjevica na Krki. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem plakatnih mest.
6. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so določena v 2., 3. in 4. členu tega sklepa je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč, pri čemer se ne sme zaračunavati nobenih komunalnih taks ali drugih pristojbin.
Kadar organizator volilne in referendumske kampanje plakatira zunaj plakatnih mest iz prejšnjega odstavka tega člena brez soglasja lastnika, lahko lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja volilne in referendumske kampanje.
7. člen
Na plakatnih mestih, ki so določena s tem sklepom, je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji prepovedano prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne in referendumske kampanje.
8. člen
Najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo organizatorji volilne in referendumske kampanje odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest, ki so določena s tem sklepom.
V nasprotnem primeru jih, na stroške organizatorja volilne in referendumske kampanje, odstrani Občina Kostanjevica na Krki po pooblaščeni osebi.
9. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97), in sicer v delu, ki se nanaša na določitev plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov.
Št. 041-2/2009
Kostanjevica na Krki, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti