Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2521. Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin, stran 7223.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 74/94 in 16/94), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 112/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), in Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04) objavlja
C E N I K
odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin
Občina Grosuplje
1. Odvajanje komunalne odpadne vode, prevzem  0,1181 EUR/m3.
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic
z odvozom na komunalno čistilno napravo in
odvajanje padavinske odpadne vode z javnih
površin:
2. Omrežnina za odvajanje odpadnih voda:
Vodomer    Pretok   Faktor  Cena omrežnine po vodomeru
DN 13        3    1,00   1,8470 EUR/mesec
DN 20        5    1,67   3,0845 EUR/mesec
DN 25        7    2,50   4,6175 EUR/mesec
DN 32       12    4,00   7,3880 EUR/mesec
DN 40       20    6,67   12,3195 EUR/mesec
DN 50       30   10,00   18,4700 EUR/mesec
DN 80       100   33,33   61,5605 EUR/mesec
DN 100      150   50,00   92,3500 EUR/mesec
DN 150      300   100,00  184,7000 EUR/mesec.
V primeru, da je stavba opremljena z vodomerom, ki ni naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna sorazmerni faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode:
– če se odpadna voda čisti na mali       0,0528 EUR/m3
komunalni, komunalni ali skupni čistilni
napravi
– če se odpadna voda ne čisti na mali     0,5283 EUR/m3.
komunalni, komunalni ali skupni čistilni
napravi
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se obračuna po predpisani stopnji.
Cenik začne veljati s 1. 7. 2010.
Grosuplje, dne 24. maja 2010
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Tomaž Rigler l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti