Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2179. Pravilnik o merilih za določitev števila sodniških mest, stran 6099.

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 101/07, 31/08, 45/08 in 96/09) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o merilih za določitev števila sodniških mest
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik predpisuje merila, ki se upoštevajo pri določanju števila sodniških mest na posameznem sodišču.
2. člen
(merila)
Merila, ki se upoštevajo pri določitvi števila sodniških mest so:
- povprečni pretekli pripad zadev;
- povprečni pričakovani pripad zadev;
- povprečni čas reševanja zadev.
3. člen
(povprečni pretekli pripad zadev)
Za izračun povprečnega preteklega pripada zadev se upošteva povprečno število zadev, ki predstavljajo letni pripad za posamezno vrsto zadeve za posamezno sodišče v zadnjem letu.
4. člen
(povprečni pričakovani pripad zadev)
Pričakovani letni pripad zadev se ugotovi ob upoštevanju povprečnega preteklega pripada zadev v zadnjih treh letih, pričakovanega pripada v naslednjih treh letih z upoštevanjem načrtovanih sprememb zakonodaje in drugih pomembnih okoliščin, ki bistveno vplivajo na obseg dela sodišča, ter števila nerešenih zadev na posameznem sodišču.
5. člen
(povprečni čas reševanja zadev)
Povprečni čas reševanja zadev se ugotovi tako, da se na podlagi uradnih statističnih podatkov na ravni države ugotovi število določene vrste zadev, ki jih dejansko navzoči sodnik reši v obdobju enega leta.
6. člen
(število potrebnih sodniških mest)
Število potrebnih sodniških mest se ugotovi tako, da se povprečni pričakovani pripad zadev deli s povprečnim časom reševanja zadev.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o merilih pri določanju števila sodniških mest (Uradni list RS, št. 101/06).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2010
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2011-0011
Aleš Zalar l.r.
Minister za pravosodje

AAA Zlata odličnost