Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 6076.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZUreP-1, 8/03 - popr., 110/02 - ZGO-1) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 117/08), ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 13/06 - UPB, 39/09) je Občinski svet Občine Dravograd na 32. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se v stolpcu z oznako E spremeni število točk in se pravilno glasi:
»Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi glede na vrsto dejavnosti in lego nezazidanega stavbnega zemljišča po naslednji tabeli:
+-------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| Lega zemljišča  |  A  |  B  |  C  | D  |  E  |
+-------------------+--------+--------+--------+------+--------+
|  I. območje   |  70  | 1.400 | 220  | 220 |  70  |
+-------------------+--------+--------+--------+------+--------+
|  II. območje  |  50  | 1.400 | 130  | 130 |  50  |
+-------------------+--------+--------+--------+------+--------+
|  III. območje  |  30  | 1.400 |  60  | 60 |  30  |
+-------------------+--------+--------+--------+------+--------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4224-0001/2010-42
Dravograd, dne 20. maja 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost