Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2174. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk, stran 6074.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07), 3. in 13. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB), 1. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. seji dne 18. 2. 2010 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
S K L E P
o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk
1. člen
Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
2. člen
Cene storitve oskrbe s pitno vodo:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VODARINA        |EUR/m3     |    0,8498    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |    1,0107    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |    1,6879    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |    2,5269    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |    4,0430    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |   10,1074    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |   33,6881    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |   50,5372    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |   101,0744   |
+------------------------+----------------+--------------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 58,13%.
3. člen
Cene storitve odvajanje odpadnih voda:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ODVAJANJE ODPADNIH VODA |EUR/m3     |    0,5522    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |    0,9267    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |    1,5475    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |    2,3167    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |    3,7067    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |    9,2667    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |   30,8858    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |   46,3334    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |   92,6667    |
+------------------------+----------------+--------------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 95,13%.
4. člen
Cene storitve čiščenje odpadnih voda:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ČIŠČENJE ODPADNIH VODA |EUR/m3     |    0,2008    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |    2,2302    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |    3,7245    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |    5,5756    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |    8,9210    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |   22,3024    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |   74,3340    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |   111,5121   |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |   223,0242   |
+------------------------+----------------+--------------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 93,14%.
5. člen
Cene storitve odvoz odpadkov:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ODVOZ ODPADKOV -    |EUR/m3     |    5,4826    |
|gospodinjstva      |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ODVOZ ODPADKOV - ostali |EUR/m3     |    9,8251    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|STROŠEK JAVNE      |EUR/m3     |    0,6179    |
|INFRASTRUKTURE -    |        |          |
|gospodinjstva      |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|STROŠEK JAVNE      |EUR/m3     |    0,6072    |
|INFRASTRUKTURE - ostali |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine za gospodinjstva v višini 10,22%.
6. člen
Cene števnine:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 20    |EUR/mesec    |    2,0880    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 25    |EUR/mesec    |    2,6100    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 40    |EUR/mesec    |    4,1760    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 50    |EUR/mesec    |    5,2200    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 80    |EUR/mesec    |    8,3520    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 100   |EUR/mesec    |   10,4400    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 150   |EUR/mesec    |   15,6600    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN K50   |EUR/mesec    |   15,6600    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN K80   |EUR/mesec    |   25,0560    |
+------------------------+----------------+--------------------+
7. člen
Cene vzdrževanje priključkov:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |    3,3220    |
|PRIKLJUČKA DN 20    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |    4,1525    |
|PRIKLJUČKA DN 25    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |    6,6440    |
|PRIKLJUČKA DN 40    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |    8,3050    |
|PRIKLJUČKA DN 50    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |   13,2880    |
|PRIKLJUČKA DN 80    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |   16,6100    |
|PRIKLJUČKA DN 100    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |   24,9150    |
|PRIKLJUČKA DN 150    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |   24,9150    |
|PRIKLJUČKA DN K50    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE       |EUR/mesec    |   39,8640    |
|PRIKLJUČKA DN K80    |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 032-2/2010-1
Žužemberk, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost