Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2166. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni, stran 6060.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 - ZVO 1B, v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejme
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni
1. Predmet spremembe
Spremeni se Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni št. 3505-4/2010-5 z dne 24. februarja 2010, objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/10 dne 5. 3. 2010.
Sprememba sklepa se nanaša na obseg območja sprememb in dopolnitev. Iz vsebine sprememb in dopolnitev se izvzame obravnava možnosti dopolnilne namenske rabe parka pri objektu TR 08 za namen ureditve parkirnih površin.
2. Roki za pripravo
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Center se spremenijo v delu, ki se nanaša na trajanje javne razgrnitve. Čas trajanja javne razgrnitve se podaljša za en dan.
3. Spremembe ostalih določil
Vsa ostala določila sklepa o začetku ostanejo nespremenjena.
4. Veljavnost sklepa o začetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-4/2010-10
Postojna, dne 19. maja 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost