Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2161. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 2971/15, k.o. Veliki Trn, stran 6057.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010, sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 2971/15, k.o. Veliki Trn
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 2971/15 - pot v izmeri 4 92 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1606, k.o. Veliki Trn in je javno dobro v upravljanju Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se sklene pogodba o podaji nepremičnine parc. št. 2971/15, k.o. Veliki Trn, ki je zajeta v letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2010.
III.
Občina Krško sklene pogodbo o prodaji predmetne nepremičnine po metodi sklenitve neposredne pogodbe v korist kupca Petre Povše, Cesta krških žrtev 23, Krško.
IV.
Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu februarju 2010 določil sodni izvedenec za gradbeništvo Vladimir Rostohar, Golek 4, Krško, in določil kupnino za prodajo nepremičnine, ki v neto znesku znaša 1.072,56 EUR.
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-286/2008-O507
Krško, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost