Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2160. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 3069/9, k.o. Krško, stran 6056.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010, sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 3069/9, k.o. Krško
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 3069/9 - pot v izmeri 5 75 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2160, k.o. Krško in je javno dobro v upravljanju Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se sklene pogodba o podaji nepremičnine parc. št. 3069/9, k.o. Krško, ki je zajeta v letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2010.
III.
Občina Krško sklene pogodbo o prodaji predmetne nepremičnine po metodi sklenitve neposredne pogodbe v korist kupca Alojza Kerina, Straža pri Krškem 2, Krško.
IV.
Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu aprilu 2010 določil sodni izvedenec za gradbeništvo Vladimir Rostohar, Golek 4, Krško, in določil kupnino za prodajo nepremičnine, ki v neto znesku znaša 691,50 EUR.
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-292/2009-O507
Krško, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost