Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2159. Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnin Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. – v likvidaciji in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 6056.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010, sprejel
S K L E P
o brezplačni pridobitvi nepremičnin Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. - v likvidaciji in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško sklene pogodbo o brezplačni pridobitvi nepremičnin parc. št. 168/2, parc. št. 169/2, parc. št. 280/6, parc. št. 713/1, parc. št. 714/5, parc. št. 767/2, parc. št. 767/4, parc. št. 771/2, parc. št. 210/7, parc. št. 110/2, parc. št. 695/2, parc. št. 703/6, parc. št. 300/14, parc. št. 300/15, parc. št. 300/16, parc. št. 300/6, parc. št. 197/6, parc. št. 211/2, parc. št. 773/5, parc. št. 697/1, parc. št. 764/2, parc. št. 764/4, parc. št. 766/2, parc. št. 770/2, parc. št. 189/5, parc. št. 192/2, parc. št. 193/2, parc. št. 196/11, parc. št. 805/6, parc. št. 103/8, parc. št. 103/18, parc. št. 103/9, parc. št. 30/8, parc. št. 684/10, vse k.o. Reštanj, ki so v lasti Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. - v likvidaciji in so vključene v letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2010.
II.
Po pridobitvi nepremičnin in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se na predmetnih nepremičninah ustanovi grajeno javno dobro v lasti in v upravljanju Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-57/2001 O507
Krško, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost