Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2158. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 6056.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 39. seji, dne 10. 5. 2010, sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,87 EUR za efektivno uro storitve od 1. 6. 2010 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški koordiniranja 1,99 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 16,88 EUR/uro, od tega znaša subvencija RS 4,97 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 10,43 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
- za stroške koordiniranja v višini 1,99 EUR/uro in
- 50% cene neposredne oskrbe oziroma 8,44 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 4,07 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40% in tako znaša 5,70 EUR/uro.
Cena za uporabnika se ob praznikih poviša za 50% in tako znaša 6,10 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2010 dalje.
Št. 129-4/2010-O702
Krško, dne 10. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost