Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2136. Sklep o določitvi višine delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje, stran 6025.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D in 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi višine delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje
I.
Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice znaša 0,33 EUR za dobljeni glas.
Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice pripada le organizatorjem volilne kampanje, ki jim je pripadel vsaj en mandat v Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice.
II.
Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana Občine Dolenjske Toplice znaša 0,12 EUR za dobljen glas.
Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana Občine Dolenjske Toplice pripada le kandidatom, ki so dosegli vsaj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah za župana Občine Dolenjske Toplice do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030- 931/2010-01-03
Dolenjske Toplice, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost