Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2135. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice, stran 6025.

Na podlagi 23. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 41. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) in Sklepa o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe (polivalentne splošne ambulante) v zdravstveni dejavnosti, št. 141-03-1324/05-03 z dne 29. 9. 2005 ter Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti - dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 115/07, 20/08 in 45/08) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti - dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti - dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 115/07, 20/08 in 45/08).
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas, in sicer za odbodbje 15 let.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-986/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost