Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2132. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 6021.

Na podlagi 18. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine (Uradni list RS, št. 14/07), 23. člena Zakona o graditvi objektov ((ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičnini parc. št. 1448/4 k.o. Bojanci se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-229/2008
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost