Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2128. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1a), stran 6009.

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB1 in 102/07 - ZDRad), izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1a)
1. člen
(1) V prilogi A Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 60/09), se v vrsticah tabele frekvenčnih pasov
880-915 MHz
925-960 MHz
1535-1559 MHz
1610-1626,5 MHz
1710-1785 MHz
1800-1880 MHz
1980-2010 MHz
2170-2200 MHz
2483,5-2500 MHz
2500-2690 MHz
3410-3800 MHz
11,70-12,50 GHz
41,00-43,50 GHz
dosedanje besedilo črta in nadomesti z novimi vrsticami (Priloga 1).
(2) V Prilogi C.1. se vrstica 1 tabele priloge črta in nadomesti z novo vrstico (Priloga 2).
(3) V Prilogi C.2. se za vrstico tabele priloge s številko 28 vrineta novi vrstici tabele 29 in 30 (Priloga 3).
Vrstice tabele priloge, ki sledijo, se na novo oštevilčijo in sicer tako, da se dosedanjim številkam vrstic tabele dodeli številka, ki je za 2 večja od prejšnje.
(4) V Prilogi C.3.1. se pred vrstico tabele priloge s številko 1 vrine nova vrstica (Priloga 4).
(5) V Prilogi C.3.1. se briše vrstico tabele priloge s številko 4 (Priloga 5).
Vrstice tabele priloge od 1 do 3, se na novo oštevilčijo, in sicer tako, da se dosedanjim številkam vrstic tabele dodeli številka, ki je za 1 večja od prejšnje.
2. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-4/2009
Ljubljana, dne 18. maja 2010
EVA 2009-2812-0004
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktor
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo: št. 381-5/2010-27 z dne 30. 3. 2010,
Ministrstvo za notranje zadeve: soglasje z dne 30. 3. 2010,
Ministrstvo za promet: št. 007-227/2009/8-0021434 z dne 29. 3. 2010,
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija: št. 0070-14/2008/13 z dne 6. 4. 2010,
Svet za radiodifuzijo: št. 0012-66/2009-6 z dne 11. 5. 2010.

AAA Zlata odličnost