Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2104. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije, stran 5979.

Na podlagi 5. člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi (Uradni list RS, št. 35/09, 43/09 in 4/10) se v drugem odstavku 5. člena za besedo »davke« postavi pika, preostanek besedila pa se črta.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru financiranja investicij se lahko največji znesek kredita izračuna tudi na podlagi povprečnih letnih stroškov dela v Evropski uniji.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-22/2010/4
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EVA 2010-1611-0061
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost