Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2063. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve, stran 5840.

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja v.d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve
1. člen
V 1. točki prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 79/07; v nadaljevanju: Splošni akt) se besedilo »Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti z besedilom »Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena Splošnega akta se doda nova točka 10.a, ki se glasi:
»10a. Reakcijski čas v primeru storitve prenosa besedila v tekstovni obliki je čas, ki preteče od trenutka, ko sistem operaterja prejme poizvedbo v tekstovni obliki, do trenutka, ko je končnemu uporabniku posredovan odgovor v tekstovni obliki.«
3. člen
V 13. členu Splošnega akta se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Povprečni reakcijski čas v primeru storitve prenosa besedila v tekstovni obliki v enem letu ne sme preseči dvanajstih sekund.
(4) Odstotek storitev prenosa besedila v tekstovni obliki, na katere je končnim uporabnikom odgovorjeno v tekstovni obliki v 20 sekundah po prejemu besedilne poizvedbe, v enem letu ne sme biti manjši od 90%.«
4. člen
V 14. členu Splošnega akta se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Povprečni reakcijski čas v primeru storitve prenosa besedila v tekstovni obliki v enem letu ne sme preseči dvanajstih sekund.
(4) Odstotek storitev prenosa besedila v tekstovni obliki, na katere je končnim uporabnikom odgovorjeno v tekstovni obliki v 20 sekundah po prejemu besedilne poizvedbe, v enem letu ne sme biti manjši od 90%.«
5. člen
(končna določba)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3824-18/2010/7
Ljubljana, dne 19. maja 2010
EVA 2010-3211-0037
Mihael Krišelj l.r.
v.d. direktorja

AAA Zlata odličnost