Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

1991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu, stran 5679.

Na podlagi 43. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09 in 110/09) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
1. člen
V 2. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 64/04 in 52/07), se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi: »kakovost študija in študijskih programov ter vključenost študentov«.
2. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Pogoji za dodelitev sredstev so določeni z zakonom, Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09 in 110/09 – v nadaljnjem besedilu: uredba), tem pravilnikom in v posameznem javnem razpisu.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi: »– odobritev razpisne dokumentacije,«.
4. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti na sprednji strani označena: »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, ter polnim naslovom prijavitelja.«
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2010/6
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
EVA 2010-3211-0023
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost