Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1973. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana, stran 5619.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 103/07) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 18. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
I.
Političnim strankam, ki so kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna občine sorazmerno število glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
II.
Strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripada na letni ravni 0,1680 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te stranke.
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v četrtem odstavku 1. točke tega sklepa.
III.
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo 1 x letno.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 28/03).
V.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04101-1/2010
Sveta Ana, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost