Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto, stran 5554.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02 in 31/05), 3. in 4. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB 4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08 - popravki, 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»Na javnih površinah je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja javnih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov iztrebke takoj odstraniti tako, da iztrebke poberejo in jih v zaprti vrečki odložijo v košek za odpadke.
Skrbnik psa mora imeti pri sebi vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov.«
2. člen
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2010
Novo mesto, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost