Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto, stran 5554.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 100/08 in 79/09), prvega odstavka 16. ter prvega odstavka 47. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08) se v tretjem odstavku 7. člena v tretji alineji črta besedna zveza »glavna pisarna« in nadomesti z besedno zvezo »služba za upravno poslovanje».
2. člen
V 10. členu se črta osma alineja.
V 10. členu se besedilo devete alineje nadomesti z naslednjim besedilom:
»- opravljanje nalog v skladu s predpisanim načinom upravnega poslovanja ter ravnanje in hramba dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki;«.
3. člen
V 12. členu se doda nova 14. alineja, ki se glasi: »- urejanje obratovalnega časa gostinskih lokalov na območju občine«. Dosedanja 14. alineja se preštevilči v 15.
4. člen
V 15. členu se črta 14. alineja.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-30/2007(1330)
Novo mesto, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost