Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1936. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 5491.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06 in 78/08) se v prvem odstavku 11. člena 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. utekočinjenega naftnega plina iz točke 3.1., metana iz točke 4.1. in kerozina iz točke 6.1. iz tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 25/09, 41/09 in 19/10).«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2011.
Št. 00719-5/2010/11
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2511-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost