Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1692. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 4874.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 16. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd), ki ga je pod št. projekta 106/08 izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja.
II.
V ureditveno območje Sprememb in dopolnitev ZN so vključena zemljišča naslednjih parc. št.: 271/1, 264/12, 266/4, 379/6, 480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/3, 480/4, 264/19, 264/18, 268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10, 264/11, 268/3, vse k.o. Gorica in zemljišča parc. št. 1455/200, 1455/197, 1455/198, 1455/215, 1455/216, 1455/202, 1455/213, 1455/217, 1455/211, 1455/212, 1455/201, 1455/202, 1455/203, 1455/206, 1518, 1465/1, 1455/112, 1455/111, 1455/110, 1455/109, 1455/108, 1455/107, 1455/106, 1455/105, 1455/104, 1455/103, 1455/102, vse k.o. Levec.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec, v prostorih KS Petrovče in MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 17. 5. 2010 do 18. 6. 2010. V času javne razgrnitve bo dne 26. 5. 2010 ob 16.00 uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Petrovče in MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec, KS Petrovče in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2008
Žalec, dne 16. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost